Tarieven 2020

Het abonnement en ruiterapp

I. Het nieuwe kwartaalabonnement gaat in per 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november. 

II. De eerste week van augustus is de manege 1 week gesloten. Dit is in het abonnement verwerkt.

 

Het tussentarief: 

Wanneer je zwaarder bent dan 63 kg of langer bent dan 1.65 m kom je automatisch in het Tussentarief. In verband met het welzijn van de pony’s kom je dan niet meer op de kleinere pony’s te rijden. 

Belangrijk: 

I. in verband met het welzijn van onze schoolpaarden en pony’s hanteren wij al vanaf 1 januari 2018 een maximaal gewicht van ruiter of amazone van 90 kg.

II. Algemene voorwaarden FNRS en privacyregelgeving zijn terug te lezen op deze website. 

II> bij extreme temperaturen van boven de 30 graden zullen wij werken met een aangepast lesprogramma. 

Per 1 januari 2020 gaan wij werken met de Ruiter App. Hiermee kan je gemakkelijk je lessen inzien en afzeggen. Wij kunnen via deze app alle leden korte informatie doorgeven.

Superhandig voor jou als ruiter!

• Download de Ruiter App via appstore of playstore.

• Registreer je met het emailadres, waarmee je bij Manege Hillegom geregistreerd staat.

• Je ontvangt een code via de email waarmee je een wachtwoord in kunt stellen.

• Meld je vervolgens aan met je emailadres en wachtwoord.

• Indien er meerdere leden binnen een gezin rijden, heb je maar 1 emailadres nodig. In de app kan je makkelijk schakelen tussen verschillende lessen.

• Wij kunnen hulp aanbieden om de app te installeren. Hiervoor zijn bepaalde tijden beschikbaar, die vermeld staan op een bord in de kantine.

Afzeggen en inhaallessen

I. Lessen die 48 uur van tevoren worden afgemeld via de ruiterapp, of indien niet in het bezit van smartphone via een e-mail naar: afzeggen@manegehillegom.nl of bellen naar 0252-53037, komen voor een inhaalles in aanmerking.

II. In 2020 wordt er op de volgende feestdagen geen les gegeven: Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaart, Kerstavond, 1e en 2e Kerstdag en Oudjaarsavond.

II. Graag ontvangen wij ieder jaar uw zomervakantiedata vóór 1 juli van het kalenderjaar in verband met het kunnen maken van het zomerschema.

 

IV. Besproken inhaallessen die weer afgezegd worden, kunnen niet meer worden ingehaald.

V. Afmeldingen, wegens onvoorziene omstandigheden op de dag zelf (bijvoorbeeld bij ziekte) kunnen helaas niet voor een inhaalles in aanmerking komen.

VI. Tijdens zomervakantie kunnen de lessen eventueel worden samengevoegd. Dit zal op de website vermeld worden en via de ruiterapp bekend gemaakt worden.

VII. Bij langdurige ziekte zullen wij in overleg met u een regeling treffen.

Opzeggen

We maken u er op attent, dat het abonnement uitsluitend schriftelijk of per mail kan worden opgezegd en gericht moet zijn aan :

Manege Hillegom
T.a.v de administratie
Amperestraat 8D
2181 HB Hillegom

De opzegging dient tenminste één maand vóór het einde van het kwartaal in ons bezit te zijn. Na ontvangst van de opzegging, krijgt u hiervan een schriftelijke bevestiging onzerzijds. Indien u te laat opzegt, bent u verplicht het abonnement voor het nieuwe kwartaal alsnog te voldoen.

Indien u nog actief blijft rijden ( bijvoorbeeld tijdens vakanties) in Nederland adviseren wij het FNRS lidmaatschap (ruiterpaspoortboekje) niet op te zeggen. Dat kan altijd nog van pas komen. Indien u echt niet meer gaat paardrijden dan adviseren wij u de FNRS daarover in te lichten en uw lidmaatschap op te zeggen( dit doen wij niet).