Tarieven manege groepslessen

Per 1 januari 2019 hanteren wij de volgende tarieven:
belangrijk: in verband met het welzijn van onze paarden en pony's hanteren wij een maximaal gewicht van ruiter of amazone van 90 kg .
de laatste week van juli is de manege gesloten. Lessen tijdens deze week komen te vervallen en zijn in de abonnementsprijs verwerkt.

Privéles voor manege leden

uitleg van tarieven. 

Jeugdleden tot 16 jaar, die 65 kg of meer wegen betalen vanaf 1 oktober 2012 het TUSSENTARIEF van € 195,-. Hetzelfde geldt voor jeugdleden die te groot zijn om structureel op onze pony’s te kunnen rijden ( ong. 1.65 m) maar wel minder dan 65 kg wegen. Deze jeugdleden rijden de les voortaan op onze grotere paarden, Gipsy, Mammoet, Sjendo, Apollo en Ellie en vanwege het welzijn van onze pony’s niet meer op onze pony’s.

De junioren krijgen niet alleen les op kleine, maar ook op grotere pony’s. Dit doen wij zodat al vroeg een bepaalde flexibiliteit ontstaat en de mogelijke schroom voor de grotere pony’s (en later paarden ) vanzelfsprekend verdwijnt.

Iedere dag zijn er zowel groeps- als privé-lessen voor de beginnende en de gevorderde ruiter (alle leeftijden). Voor de allerkleinsten zijn er speciale lesjes van 35 minuten met extra begeleiding. Kinderen vanaf ongeveer vijf en een half jaar kunnen hieraan deelnemen. Spelenderwijs leren de kinderen rijden en groeien ze door naar een uur les.

Daarnaast worden er speciaal voor de kinderen tal van evenementen georganiseerd. In de lessen wordt toegewerkt naar wedstrijden. Denk hierbij aan de onderlinge dressuur- en springwedstrijden maar ook carrousel, pas de deux, behendigheid en het behalen van officiële FNRS diploma’s. Deelname hieraan is niet verplicht.

Los van deze doelgerichte activiteiten zijn de leerlingen ook buiten de lesuren van harte welkom bij de manege. Hoe intensiever de omgang met paarden is, des te meer groeit het begrip voor de dieren. De activiteiten bestaan uit het poetsen van de paarden, meehelpen met het stalpersoneel tijdens het voeren  en alles wat er verder bij komt kijken op een manege.

Automatische incasso

De hierboven vermelde tarieven gelden alleen indien u betaalt via automatische incasso. De voordelen van het automatisch betalen zijn onder anderen:

  • U vergeet niet te betalen. De betaling dient op de eerste dag van elk kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober) op onze bankrekening te zijn bijgeschreven.
  • U bespaart zich het ongemak van het steeds regelen van terugkerende betalingen.
  • Indien u het met een afschrijving niet eens bent, kunt u de bank binnen een maand opdracht geven het afgeschreven bedrag terug te laten boeken.
  • U kunt de machtiging ten alle tijde intrekken en een automatische betaling kan slechts plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.
  • Het spaart Manege Hillegom de nodige administratieve inspanningen. Wanneer u géén gebruik maakt van de incasso, maar zelf het bedrag van het kwartaalabonnement overmaakt, zijn we genoodzaakt om € 4,50 administratiekosten extra in rekening te brengen.
  • ook kunt u kiezen voor per maand betalen dit betekend ook dat er € 4,50 euro bij komt. Dit is in de bovenstaande prijzen al verwerkt. 

Lessen afzeggen

Lessen dienen 48 uur van tevoren worden afgezegd. Zo kunnen wij de lege plaats invullen door er een leerling met een inhaalles te laten rijden. Indien de leerling op maandag rijdt dan kan er uiterlijk de vrijdag vóór de maandagles afgezegd worden!

Van 1 januari tot 31 december mogen 8 inhaallessen worden afgesproken. Dit is inclusief feestdagen en extreme weersomstandigheden. 

Per jaar mogen er 8 (op tijd afgezegde) lessen worden ingehaald (verjaardag, feestdagen, ziekte, vakantie of andere reden). De op tijd afgezegde lessen mogen alleen ingehaald worden tijdens het abonnement en niet na beeindiging van het abonnement .  Indien de leerling langer dan 4 weken ziek is wordt er een speciale regeling getroffen voor de lessen, die na 4 weken nog afgezegd worden.

Lessen afgezegd vanwege de zomervakantie dienen tijdens of voor de zomervakantie ingehaald te worden.

Sommige lessen, waarbij er veel afzeggers zijn, zullen worden samengevoegd. let op controleer je email voordat je naar de manege komt ivm lessen samenvoegen!

Tijdens de zomervakantie vanaf 1 juli tot 31 augustus gemaakte afspraken niet meer veranderd worden. Dit geldt voor zowel de inhaal- als de gewone lessen. Indien er tijdens deze data alsnog een les wordt afgezegd vervalt deze les.

Wij maken een zomerles-schema waarbij alle leerlingen de afgezegde vakantie-lessen in kunnen halen. Indien er gedurende de top vakantie maand nog een les wordt afgezegd kunnen wij die niet meer invullen omdat het gehele zomerschema vóór 1 juli gemaakt wordt.

Opzeggen

We maken u er op attent, dat het abonnement uitsluitend schriftelijk kan worden opgezegd en gericht moet zijn aan :

Manege Hillegom
T.a.v de administratie
Amperestraat 8D
2181 HB Hillegom

De opzegging dient tenminste één maand vóór het einde van het kwartaal in ons bezit te zijn. Na ontvangst van de opzegging, krijgt u hiervan een schriftelijke bevestiging onzerzijds. Indien u te laat opzegt, bent u verplicht het abonnement voor het nieuwe kwartaal alsnog te voldoen.

Indien u nog actief blijft rijden ( bijvoorbeeld tijdens vakanties) in Nederland adviseren wij het FNRS lidmaatschap (ruiterpaspoortboekje) niet op te zeggen. Dat kan altijd nog van pas komen. Indien u echt niet meer gaat paardrijden dan adviseren wij u de FNRS daarover in te lichten en uw lidmaatschap op te zeggen( dit doen wij niet).

Via dit formulier kunt u een les afzeggen.

:

Neem contact op met Manege Hillegom